لوازم آرايش

زی زی گولو
 
آبان ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آذر ٩۱
لوازم آرایش

در این پروژه صفحه کلید کامپیوتر به میکروکنترلر متصل شده و توسط واسط USART که در مد سنکرون پیکربندی شده است، صفحه کلید را دیکد کرده و اطلاعات مربوطه بر روی LCD نمایش داده می شوند.


[ ۱۳٩٢/۸/٢٠ ] [ ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ ] [ رامین یوسفی ]
[ ۱۳٩۱/۱٢/۱۸ ] [ ٦:۳٠ ‎ب.ظ ] [ رامین یوسفی ]

از دیـدن این تصـاویر شگفـت انگـیز لذت ببـرید ..

&ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۱۱/۱٤ ] [ ٩:۳٢ ‎ب.ظ ] [ رامین یوسفی ]

از دیـدن این تصـاویر شگفـت انگـیز لذت ببـرید ..

&ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۱۱/۱٤ ] [ ٩:۳٢ ‎ب.ظ ] [ رامین یوسفی ]

زیباییادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۱۱/۱۱ ] [ ۸:٢٩ ‎ق.ظ ] [ رامین یوسفی ]

سرنوشت کارتون‌هایی که می‌دیدیم چی شد ؟

 
cid:6.956156140@web112715.mail.gq1.yahoo.comcid:7.956156140@web112715.mail.gq1.yahoo.com
ای‌کیوسان کراکی شده و مخش تعطیل تعطیله!
ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۱۱/۱٠ ] [ ٧:۱۸ ‎ب.ظ ] [ رامین یوسفی ]
[ ۱۳٩۱/۱۱/۸ ] [ ٧:٥۸ ‎ق.ظ ] [ رامین یوسفی ]
[ ۱۳٩۱/۱۱/۸ ] [ ٧:٥۳ ‎ق.ظ ] [ رامین یوسفی ]
موضوعات وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب
برچسب‌ها وب