الفبـای انگلیـسی برای بـچه های نسل جدیـدB : BLUETOOTH 
C : CHAT 
D : DOWNLOAD 
E : E MAIL 
F : FACEBOOK 
G : GOOGLE 
H : HEWLETT PACKARD 
I : iPHONE 
J : JAVA 
K : KINGSTON 
L : LAP TOP 
M : MESSENGER 
N : NERO 
O : ORKUT 
P : PICASSA 
Q : QUICK HEAL 
R : RAM 
S : SERVER T : TWITTER 
U : USB 
V : VISTA W : WiFi 
X : Xp 
Y : YOU TUBE 
Z : ZORPIA


/ 3 نظر / 9 بازدید
علی زنگانه

سلام من لینک شمارو گذاشتم تو وبلاگم حالا منتظرشماهستم